ordtortyr istället för brustna hjärtan.

Inom ett år får du veta mina hemligheter
Vad jag fruktar mest
Livet som det är
Eller vad vi gör med varandra


Vi reste våra vapen samtidigt 
Min revolver mot hans panna
Hans kniv mot min hals
Avtryckaren
Avtryckaren 
Avtryckaren
En minut av rädsla och
han kysste mig lugn 
Publicerat i words